Siro Ho Cảm Ích Nhi Nam Dược (H/30gói/5ml)

Hộp 30 gói x 5ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  việt nam

  Nhóm thuốc

  Ho, cảm cúm, cảm lạnh

  Thành phần

  Húng Chanh (Tần) 1g

  Quất (Tắc) 0.42g

  Mật ong nguyên chất 0.42g

  Đường phèn 0.42g

  Cát Cánh 0.5g

  Cát Cánh 1g

  Tinh chất gừng 0.17g