Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Amikacin

Amikacin 500mg Bình Định (H/1lọ/1o)
Hộp 1 lọ kèm 1 ống nước cất pha tiêm 4ml
4.5