Itamekacin Amikacin 500mg/2ml Medlac (H/10o)

Hộp 10 ống x 2ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Italia

  Nhóm thuốc

  Kháng vi sinh vật

  Thành phần

  Amikacin 500mg