BeeJuvit Subtilis men vi sinh CPC1 (H/10o/5ml)

Hộp 2 vỉ x 5 ống x 5ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 - Hà Nội

  Nước sản xuất

  Việt Nam

  Nhóm thuốc

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan