Chỉ khâu phẫu thuật Surelon size 2/0 (H/12c)

Hộp 12 sợi

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan