Bizrani cefprozil 125mg/5ml Dopharma (Lọ/45ml) date 12/2025

Lọ 45ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan