Dipromed 5mg + 2mg/ml Kocak Farma (H/1o/1ml) date 07/2025

Hộp 1 ống x 1ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan