Palibone Alendronic Acid 70mg Atlantic pharma (H/1vỉ/4v)

Hộp 1 vỉ 4 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Bồ Đào Nha

  Nhóm thuốc

  Kháng Histamin, Kháng dị ứng

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan