Abipolis xịt họng keo Abipha (Lọ/10ml) date 01/2025

Lọ 10ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Công ty CPDP công nghệ cao Abipha

  Nước sản xuất

  Việt Nam

  Nhóm thuốc

  Mắt, tai, mũi , họng

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan