Dung dịch tiêm truyền Aminoplasmal B.Braun 5% E (Chai 500ml)

Chai 500ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan