Microluss ciprofloxacin 500mg Ấn Độ (H/100v)

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Micro labs

  Nước sản xuất

  Ấn Độ

  Nhóm thuốc

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan