Alphachymotrypsin 4200 Minh Hải (H/150v)

Hộp 10 vỉ x 15 viên nén

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan