Augmentin 500/62,5mg GSK (H/12gói)

Hộp 12 gói

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan