Mixtard 30 FlexPen 100 IU Bút Tiêm Novo Nordisk (Bút) ​

Bút 3ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan