Đèn Soi Tai (H/1c)

Hộp 1 cái

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Việt Nam

  Nhóm thuốc

  Vật tư y tế & BCS

  Thành phần