Aminoleban 8% dịch truyền Otsuka OPV (Lọ/200ml)

Lọ 200ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Vitamin, khoáng chất

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan