Siro Ho người lớn Đông Dược 5 (Lọ/90ml)

Lọ 90ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Ho, cảm cúm, cảm lạnh

  Thành phần