Alfokid Siro Ho Hàn Quốc (H/20túi/5ml)

Hộp 20 túi x 5ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Ho, cảm cúm, cảm lạnh

  Thành phần