Akudinir Cefdinir 300mg Akums Ấn Độ (H/10v) date 11/2025

Hộp 1 vỉ x 10 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Kháng vi sinh vật

  Thành phần