Cefaclor 125mg TW25 Uphace (H/12gói/3g)

Hộp 12 gói x 3g

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Kháng vi sinh vật

  Thành phần