Sacendol Paracetamol 250mg cốm Vacopharm (H/50gói/1g)

Hộp 50 gói x 1g

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Giảm đau, hạ sốt

  Thành phần