Clarividi Clarithromycin 500mg Vidipha (H/20v)

Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Kháng vi sinh vật

  Thành phần