Benzylpenicilin Penicilin 1.000.000 IU tiêm VCP (H/50 lọ)

Hộp 50 lọ tiêm

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Kháng vi sinh vật

  Thành phần