Mitafix Cefixim 100mg vị ngọt Cophavina (H/12gói)

Hộp 12 Gói x 1.5g

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Kháng vi sinh vật

  Thành phần