Hafixim Kids Cefixim 50mg Hậu Giang (H/24gói 0.75g)

Hộp 24 Gói x 0.75g

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Công Ty Cổ Phần Dược Hậu Giang

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Kháng vi sinh vật

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan