Ovenka Ambroxol 30mg siroThái Lan (Lọ/60ml)

Lọ 60ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Ho, cảm cúm, cảm lạnh

  Thành phần