Ebysta 10ml Merap (H/20gói/10ml)

Hộp 20 gói x 10ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Chống loét và Tác dụng trên dạ dày - tiêu hóa

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan