Dopagan Paracetamol 500mg Đồng Tháp (H/16v)

Hộp 4 vỉ x 4 viên sủi

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Giảm đau, hạ sốt

  Thành phần