Aziphar Azithromycin 200mg/5ml Mekophar (Lọ/22.5ml)

Lọ 22.5ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Kháng vi sinh vật

  Thành phần

  Azithromycin 200mg