Dexamethason 0,5mg Meyer BPC (Lọ/500v) (Tadaxan)

Lọ 500 viên nén

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Hormone & steroid, chống viêm

  Thành phần

  Dexamethason 5mg