Vizicin Azithromycin 125mg Hasan (H/30gói/1.5g)

Hộp 30 gói x 1.5g

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Kháng vi sinh vật

  Thành phần

  Azithromycin 125mg