Alphamethason Dexamethason 0.5mg Hà Tây (Lọ/500v) date 01/2025

Lọ 500 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Hormone & steroid, chống viêm

  Thành phần

  Dexamethason 0.5mg