CTTPROZIL Cefprozil 500mg Medisun (H/10v)

Hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Kháng vi sinh vật

  Thành phần

  Cefprozil 250mg