Brodicef Cefprozil 250mg Hà Tây (H/30v) date 12/2024

Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Kháng vi sinh vật

  Thành phần

  Cefprozil 250mg