Gạc rơ lưỡi Đông Fa (Bịch/10h)

Bịch 10 hộp x 5 cái

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Vật tư y tế & BCS

  Thành phần