Acetylcystein 200mg Boston (H/30gói)

Hộp 30 gói x 1g thuốc bột

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Ho, cảm cúm, cảm lạnh

  Thành phần

  Acetylcystein 200mg

  Sản phẩm liên quan