Calcitriol 0.25mcg Hà Tây (H/30v) date 05/2025

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Vitamin, khoáng chất

  Thành phần

  Calcitriol 0.25mcg

  Sản phẩm liên quan