Medi Clophencid H Medipharco (Cọc/10tuýp/4g)

Cọc x 10 tuýp x 4g

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Mắt, tai, mũi , họng

  Thành phần

  Hydrocortison 30mg

  Cloramphenicol 40mg

  Sản phẩm liên quan