Telodrop nhỏ mắt Hàn Quốc (Lọ/15ml)

Lọ 15ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Hàn Quốc

  Nhóm thuốc

  Mắt, tai, mũi , họng

  Thành phần

  Dextran 1mg

  Hydroxypropyl Methylcellulose 3mg

  Sản phẩm liên quan