Albiomin Human Albumin 20% truyền Đức (Lọ/50ml)

Lọ 50 ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Bảo vệ gan, Giải độc gan

  Thành phần

  Albumin, human 95%

  Sản phẩm liên quan