Midaxim Cefdinir 300mg DP Minh Dân (H/10 viên)

Hộp 10 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Kháng vi sinh vật

  Thành phần

  Cefdinir 300mg