Azicine Azithromycin 250mg Gói Stella (H/6gói/1.5g) date 06/2025

Hộp 6 gói x 1.5g

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Việt Nam

  Nhóm thuốc

  Mắt, tai, mũi , họng

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan