Gefitinib Geftinat 250mg Ấn Độ (H/30v) date 08/2024

Hộp 3 vỉ x10 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Khác

  Thành phần