Cellcept Mikofenolat mofetil 500mg Roche Thụy Sỹ (H/50v)

Hộp 5 vỉ x 10 viên nén

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Khác

  Thành phần