Cồn 90 Hóa Dược (Cọc/10lọ/50ml )

Cọc 10 lọ x 50ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Vật tư y tế & BCS

  Thành phần