Zitromax 500mg Pfizer (H/3v) Date 03/2025

Hộp 1 vỉ x 3 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Mỹ

  Nhóm thuốc

  Kháng vi sinh vật

  Thành phần

  Azithromycin 500mg