Vigadexa nhỏ mắt Alcon Novartis (Lọ/5ml) date 08/2025

Lọ 5ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Thụy Sỹ

  Nhóm thuốc

  Mắt, tai, mũi , họng

  Thành phần

  Moxifloxacin 5.45 mg

  Dexamethason 1.1 mg

  Sản phẩm liên quan