Pepsane Dimethicone hỗn dịch dạ dày Pháp (H/30gói) date 03/2025

Hộp 30 gói

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  France

  Nhóm thuốc

  Chống loét và Tác dụng trên dạ dày - tiêu hóa

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan