Irbesartan 150mg Domesco (H/28v)

Hộp 2 vỉ x 14 viên nén

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Việt Nam

  Nhóm thuốc

  Tim mạch

  Thành phần

  Irbesartan 150

  Sản phẩm liên quan