Naomy TW3 Foripharm (Lọ/120ml)

Lọ 120 ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Việt Nam

  Nhóm thuốc

  Ho, cảm cúm, cảm lạnh

  Thành phần

  Amoni Clorid  1200mg

  Dextromethorphan 120mg

  Clopheniramin 31.92mg

  Glyceryl guaiacolatn  1200mg